• cong_truong
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngoại Khóa  Hoạt động trải nghiệm Mừng Đảng, mừng Xuân
Ngày 03.02.2018, nhà trường tổ chức Hoạt động trải nghiệm mừng Đảng, mừng Xuân với các nội dung sau: Khối 1 và khối 2 trải nghiệm làm bánh trôi: Khối lớp 3, 4, 5 trải nghiệm làm bánh chưng.Hoạt động trải nghiệm của trường mang ý nghĩa rất lớn đó là giúp các em học sinh biết cách làm các loại bánh cổ truyền của Việt Nam là bánh trôi và bánh chưng. ...
> Xem chi tiết